ΣΤΟΧΟΙ

ΑΡΧΙΚΗ / ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΣ

Εξυπηρετεί πολίτες ιδιώτες ή εταιρείες (νομικά πρόσωπα) για την εύρεση μεσίτη.

Μπορεί να κάνει εκτίμηση - πραγματογνωμοσύνη επ’ αμοιβή.

Προμηθεύει στα μέλη του ειδική ταυτότητα και πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη νομιμότητα άδειας εξάσκησης επαγγέλματος και την έγκυρη εγγραφή στο Σύλλογο.

Μεσολαβεί στην επίλυση τυχόν διαφορών.

Υπάρχουν μόνιμοι νομικοί σύμβουλοι για ενημέρωση των πολιτών και των συναδέλφων μεσιτών για νομικά θέματα σχετικά με το real estate.

Συνεργάζεται με το Σύλλογο Ιδιοκτητών, το Σύλλογο Κατασκευαστών, το Σύλλογο Φοροτεχνικών, το Σύλλογο Συμβολαιογράφων και το Δικηγορικό Σύλλογο όπως και με την Ένωση Καταναλωτών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

Ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τη διαδικασία έκδοσης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στο Επιμελητήριο και στον Σύλλογο Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων προκειμένου να ανοίξει την δική του ατομική ή εταιρική επιχείρηση.

Οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Εσείς μπορείτε:

 Να ρωτάτε για κάθε απορία σας σχετική με την ακίνητη περιουσία , ή και ακόμα να εκφράσετε κάποιο παράπονο ή διαμαρτυρία σχετική με τη συμπεριφορά μεσιτών.

 Να γνωρίζετε ότι με την ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ των μελών, δεν χρειάζεται να δίνετε ένα ακίνητο σε πολλούς μεσίτες ταυτόχρονα.

Οι μεσίτες του Συλλόγου μπορούν να σας προσφέρουν τις ακόλουθες υπηρεσίες ανάλογα με την πείρα – τις γνώσεις – την εξειδίκευση – και την οργάνωση του καθενός:

  Αγορά , πώληση , μίσθωση , εκμίσθωση ακινήτων.
  Αντιπαροχές οικοπέδων – γαιών.
  Παραχώρηση επιχειρήσεων – συγχωνεύσεις.
  Αποτίμηση βιομηχανικών –επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
  Αποτίμηση κληρονομικών ακινήτων.
  Προώθηση τουριστικών επιχειρήσεων.
  Γνωμοδότηση αξίας σε δικαστικές υποθέσεις.
  Δανειοδοτήσεις για αγορά ακινήτων.
  Ανακαίνιση –αξιοποίηση ακινήτων.
  Μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων σε ακίνητα.
  Χρηματοδοτικές μισθώσεις ( Leasing )
  Διαχείριση ακινήτων.


Για να τύχετε όλων των παραπάνω ωφελειών υπερασπιζόμενοι το συμφέρον σας , ακολουθείστε τη συμβουλή μας κι απευθυνθείτε στα νόμιμα μεσιτικά γραφεία μέλη του Συλλόγου μας.

ΣΤΟΧΟΣ

Ο ιστορικός ΣΜΑΣΘ να πλαισιωθεί από το ΣΥΝΟΛΟ των επαγγελματιών κτηματομεσιτών του νομού Θεσσαλονίκης αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη δύναμη αλλά και δυναμική υποστήριξης υψηλών προδιαγραφών στην παροχή των υπηρεσιών τους.